From version 10.1
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/19 15:20
To version 11.1
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/19 15:22
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -272,7 +272,7 @@
272 272  = ERREGIMEN BEREZIAK =
273 273  
274 274  
275 -**__KUTXA IRIZPIDEAREN ERREGIMEN BEREZIA:__** Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien hartzaileak direnek bete beharrekoa.
275 +**__{{id name="CRITERIO"/}}KUTXA IRIZPIDEAREN ERREGIMEN BEREZIA:__** Kutxaren irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien hartzaileak direnek bete beharrekoa.
276 276  
277 277  
278 278  **101 102 EGINDAKO ONDASUN ENTREGAK ETA ZERBITZU PRESTAZIOAK: **BEZaren araudiko 75. artikuluak jasotzen duen sortzapenaren araua kontuan izanik, kutxa irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasun eta zerbitzu entregekin sortu den zenbatekoa jarriko da (egindako fakturen oinarriak eta kuotak).
... ... @@ -282,7 +282,7 @@
282 282  
283 283  
284 284  
285 -**__ONDASUN ERABILI, ARTELAN, ZAHARKIN ETA BILDUMA-GAIEN ERREGIMEN BEREZIA__.**
285 +**__{{id name="BIENES"/}}ONDASUN ERABILI, ARTELAN, ZAHARKIN ETA BILDUMA-GAIEN ERREGIMEN BEREZIA__.**
286 286  
287 287  
288 288  (Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuko 135.etik 139.era bitarteko artikuluak). Bakarrik zuzenduta dago ondasun erabiliak edo artelan, zaharkin edo bilduma-gaitzat hartzen diren ondasun higikorrak birsaltzen dituzten subjektu pasiboei, baldin eta aplikatu badute ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bilduma-gaien erregimen berezia.
... ... @@ -309,7 +309,7 @@
309 309  
310 310  
311 311  
312 -**__BIDAI AGENTZIEN ERREGIMEN BEREZIA__**
312 +**__{{id name="AGENCIAS"/}}BIDAI AGENTZIEN ERREGIMEN BEREZIA__**
313 313  
314 314  
315 315  (Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuko 141.etik 147.era bitarteko artikuluak) Bakarrik erregimen berezi honetara bildutako subjektu pasiboentzat. Bakarrik zerga oinarria eragiketaz eragiketa zehazten dituzten subjektu pasiboek bete beharko dituzte 13 , 14 eta 15 laukiak.
Zerga Bidea
2017 Gipuzkoako Foru Aldundia