From version 7.2
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/19 16:11
To version 8.1
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/19 16:14
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -277,7 +277,7 @@
277 277  = ERREGIMEN BEREZIAK =
278 278  
279 279  
280 -**__Kutxa irizpidearen erregimen berezia. 107tik 110era eta 106.__**
280 +**__{{id name="CRITERIO"/}}Kutxa irizpidearen erregimen berezia. 107tik 110era eta 106.__**
281 281  
282 282  
283 283  **KUTXA IRIZPIDEAREN ERREGIMEN BEREZIA**: Kutxa irizpidearen erregimen berezia aplikatzen dutenek edo aplikagarria zaien hartzaileak direnek bete beharrekoa.
... ... @@ -289,7 +289,7 @@
289 289  **109 110 ONDASUN ETA ZERBITZU ESKURAPENAK: **Hemen jarri behar da kutxa irizpidearen erregimen berezia aplikatu zaien ondasunen eta zerbitzuen eskurapenen zenbatekoa (erregimen bereziaren aipamena duten jasotako fakturen zerga oinarriak eta kuotak).
290 290  
291 291  
292 -**__Ondasun, artelan, zaharkin eta bilduma-gaien erregimen berezia.__**
292 +**__{{id name="BIENES"/}}Ondasun, artelan, zaharkin eta bilduma-gaien erregimen berezia.__**
293 293  
294 294  
295 295  (Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuko 135.etik 139.era bitarteko artikuluak). Bakarrik zuzenduta dago ondasun erabiliak edo artelan, zaharkin edo bilduma-gaitzat hartzen diren ondasun higikorrak birsaltzen dituzten subjektu pasiboei, baldin eta aplikatu badute ondasun erabilien, artelanen, zaharkinen eta bilduma-gaien erregimen berezia.
... ... @@ -315,7 +315,7 @@
315 315  Lauki honetan jarri behar da subjektu pasibo birsaltzaileak aplikatu eta 03 laukian jaso den mozkin marjina, marjina horri dagokion BEZaren kuota gutxituta.
316 316  
317 317  
318 -**__Bidai agentzien erregimen berezia__**
318 +**__{{id name="AGENCIAS"/}}Bidai agentzien erregimen berezia__**
319 319  
320 320  
321 321  (Abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretuko 141.etik 147.era bitarteko artikuluak). Bakarrik erregimen berezi honetara bildutako subjektu pasiboentzat. Bakarrik zerga oinarria eragiketaz eragiketa zehazten dituzten subjektu pasiboek bete beharko dituzte 13 , 14 eta 15 laukiak.
Zerga Bidea
2017 Gipuzkoako Foru Aldundia