From version 11.1
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/20 08:42
To version 11.2
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/12/20 08:44
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -112,14 +112,15 @@
112 112  = ERREGIMEN OROKORRA. SORTUTAKO ETA KENDU BEHARREKO BEZA. URTEKO LIKIDAZIOA =
113 113  
114 114  
115 -**__Aitortzailearen egoerak:__**
115 +**__{{id name="DATOSACTIVIDAD"/}}Aitortzailearen egoerak:__**
116 116  
117 117  **Jarduerarik gabe**: Lauki honetan X jarri behar da, baldin eta hemen aitortzen den ekitaldian ez bada kuotarik sortu edo jasan.
118 118  
119 119  **Autolikidazio konkurtsala: **Ekitaldian konkurtsoan aitortu diren zergadunak X ipini behar dute lauki honetan. Era berean, autolikidazioa konkurtso aurrekoa edo ondorengoa den adieraziko dute.
120 120  
121 -**__BEZ sortua. Zerga oinarriak eta kuotak.__**
122 122  
122 +**__{{id name="DEVENGADO"/}}BEZ sortua. Zerga oinarriak eta kuotak.__**
123 +
123 123  **158tik 163ra ERREGIMEN OROKORRA**: Hemen jarri behar dira, kasuen arabera, tasa orokorrean ~(%21), tasa murriztuan ~(%10) edo tasa oso murriztuan ~(%4) zergapetutako urteko zerga oinarriak eta horietatik lortzen diren urteko kuotak.
124 124  
125 125  
... ... @@ -146,7 +146,7 @@
146 146  **262 - 263 SUBJEKTU PASIBOAREN INBERTSIOA DAKARTEN BESTE ERAGIKETA BATZUK (EROSKETAK): **Hemen jarri behar dira BEZaren araudiko 84.bat artikuluaren 2. eta 4. puntuetan jasotakoaren arabera subjektu pasiboaren inbertsioa dakarten eragiketen zerga oinarria eta kuota, salbu BEZaren Erregelamenduari buruzko 1624/1992 Errege Dekretuko 79. artikuluan halakotzat hartuta dauden batasun barruko zerbitzu eskurapenak.
147 147  
148 148  
149 -**__BEZ kengarria. Zerga oinarriak eta kuotak.__**
150 +**__{{id name="DEDUCIBLE"/}}BEZ kengarria. Zerga oinarriak eta kuotak.__**
150 150  
151 151  **177 eta 178 BEZ KENGARRIA ESTATU BARRUKO ERAGIKETETAN:**
152 152  
... ... @@ -173,11 +173,10 @@
173 173  (186=178+180+182+183+184+185)
174 174  
175 175  
176 -**__Erregimen orokorraren emaitza. 187.__**
177 +**__{{id name="RESULTADO"/}}Erregimen orokorraren emaitza. 187.__**
177 177  
178 178  **187 ERREGIMEN OROKORRAREN EMAITZA**: Behar den zeinuaz jarri behar da urtean sortutako kuota osoaren (176 laukia) eta urteko kuota kengarri osoaren (186 laukia) arteko diferentzia.
179 179  
180 -
181 181  = URTEKO EMAITZA. ERREGIMEN ERRAZTUA ETA ERREGIMEN OROKORRA =
182 182  
183 183  
Zerga Bidea
2017 Gipuzkoako Foru Aldundia